Tw1st education: 21ste eeuwse vaardigheden in mbo techniekonderwijs; een high-tech benadering

Tw1st education: 21ste eeuwse vaardigheden in mbo techniekonderwijs; een high-tech benadering

De beroepspraktijk heeft behoefte aan meer technische professionals die naast hun specialistische kennis beschikken over een brede blik en die in teams complexe problemen op kunnen lossen. Dit onderzoeksproject, gefinancierd door NWO, TechYourFuture en Thales, onderzoekt hoe MBO-techniekstudenten hiervoor getraind kunnen worden. MBO-studenten leren door (samen) te onderzoeken met geavanceerde virtuele labs gebaseerd op de reële beroepspraktijk.
Om de 21ste eeuwse vaardigheden te trainen zijn in deze labs specifieke cognitive tools geïntegreerd. Bovendien worden learning analytics technieken ingezet om docenten inzicht te geven in leer- en communicatie-processen, zodat zij hun studenten optimaal kunnen begeleiden en ondersteunen.

Doelstellingen  

Het doel van het project is de evidence-based ontwikkeling van twee innovatieve lespakketten rond virtuele laboratoria voor het MBO-techniekonderwijs. We willen leerlingen een effectieve en stimulerende leeromgeving bieden waarin ze diepere domeinkennis én vakoverstijgende vaardigheden opdoen, waarin ze optimaal ondersteund worden en die een goede en duurzame voorbereiding geeft op het werkveld.

Doelgroep

MBO- techniekstudenten en docenten 

TW1ST Education: lessen in een virtuele leeromgeving

 • Nieuwsgierig naar TW1ST Education? Bekijk de hier website. 
 • Om alvast een indruk te krijgen van de online omgeving, lees het nieuwsartikel over TW1ST Education

Elk lespakket bestaat uit een online leeromgeving over een onderwerp uit de meet- en regeltechniek. De leeromgevingen bevatten computersimulaties, opdrachten, tools en ondersteuning, en toetsen en daarnaast handreikingen voor leerlingen en docenten. De simulaties en opdrachten in de lespakketten zijn rechtstreeks gebaseerd op de praktijk van bedrijven en organisaties in de regio. De leereffecten van de pakketten worden empirisch onderzocht met speciale aandacht voor longitudinale effecten.

Beoogde resultaten 

 • Het eindproduct bestaat uit twee lespakketten voor het MBO-techniekonderwijs die breed ingezet kunnen worden. Deze pakketten kunnen dienen als voorbeeld voor onderzoekend leren met computersimulaties in MBO-onderwijs. De ontwikkeling van de lespakketten is gericht op zelfstandigheid en duurzaamheid. 
 • De pakketten zullen ook nadat het project is afgerond, beschikbaar en vrij toegankelijk blijven voor scholen, docenten en leerlingen. Daarbij kunnen de docenten en leerlingen de ontwikkelde lespakketten volledig zelfstandig gebruiken en docenten kunnen de pakketten gemakkelijk en snel aanpassen aan hun wensen en behoeften.
 • Ontwerpgerichte en experimentele studies binnen het project beogen bij te dragen aan wetenschappelijke, vakdidactische, en professionele kennis. Deze kennis wordt zoveel mogelijk verspreid door middel van rapportages, publicaties in tijdschriften voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, door het geven van presentaties en het organiseren van symposia
 • Daarnaast is het de bedoeling dat het project ook uitmondt in een dissertatie.

Opbrengsten

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie geplaatst over dit onderzoek.

Ga naar kennis uit onderzoek

Partners

 • Universiteit Twente
 • Saxion
 • Aventus 
 • Deltion College
 • Graafschapcollege 
 • ROC van Twente
 • MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek

Looptijd

September 2015 - december 2019

Onderzoekers