Nieuwe publicatie: 10 jaar onderzoek naar het aantrekken, behouden en ontwikkelen van technisch talent

Nieuwe publicatie: 10 jaar onderzoek naar het aantrekken, behouden en ontwikkelen van technisch talent

30 Nov 2021

De komende jaren neemt het grote tekort aan technisch geschoold personeel verder toe. Bovendien vragen technologische ontwikkelingen en complexere vraagstukken om veranderingsgezinde medewerkers die snel mee ontwikkelen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren in hun werk. Aandacht voor continu leren en ontwikkelen van (aankomende) werknemers staat daarom hoog op de agenda van veel werkgevers, sociale partners, onderwijsinstellingen en overheden.

Over deze publicatie

Al meer dan 10 jaar doet TechYourFuture onderzoek naar het aantrekken, behouden en ontwikkelen van (aankomende) technici. We verbinden daarbij de ontwerpkracht van het hbo (Saxion en Windesheim), de denkkracht van de Universiteit (Twente), en de daadkracht van het mbo (ROC van Twente). In deze publicatie vatten we de belangrijkste resultaten samen van ons onderzoek naar het aantrekken en behouden van technisch talent, met daarin evidenced-based inzichten en praktische tips voor werkgevers.

Aanvragen

Vraag hier de gratis digitale publicatie aan: Aantrekken, behouden en ontwikkelen van technisch talent - 10 jaar onderzoek onder 3000 technici, 3400 medewerkers en 435 werkgevers. U ontvangt de publicatie direct via de mail.